Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Specialistsjuksköterske-programmet

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning för legitimerade sjuksköterskor på avancerad nivå, som leder till specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningen ger en fördjupning inom ett kompetensområde för att självständigt kunna arbeta som specialistsjuksköterska. Utbildningen kan ingå som en del i magisterexamen. Vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa har programmet tio olika inriktningar. 

Förkunskapskrav: Svensk eller nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svensk B och Engelska A.

För inriktningar mot Barn och ungdomar, Intensivvård och Operationssjukvård krävs from HT 17 inte ett års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska

Anestesi |DiabetesDistrikt | Barn och ungdomar | Intensiv  | Medicin | Kirurgi  | Onkologi | Operation | Psykiatri | Vård av äldre |

 

OBS! Specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktningar mot kirurgi, onkologi och psykiatri genomgår för närvarande revidering. De planeras att starta tidigast vårterminen 2018.

 

Inriktningar med studietakt helfart
Anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård omfattar 60 högskolepoäng. Distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng. Inriktningarna ges på helfart och är till största delen campusförlagda. Inriktningarna ger formell behörighet för att arbeta inom dessa kompetensområden.

Anestesisjukvård, 60 hp

Anestesisjuksköterskan ansvarar för omvårdnad och medicinsk behandling inför/under operativa ingrepp för patienter med varierande åldrar och sjukdomstillstånd. Anestesisjuksköterskans yrkesområde kännetecknas av situationer som kräver hög handlingsberedskap, prioriteringsförmåga, snabba beslut, flexibilitet och problemlösningsförmåga. Arbetsområdet omfattar även att delta vid akuta situationer såväl inom som utanför sjukhuset och i samband med katastrofer.

UtbildningsplanAnmälningsinformation

Distriktssköterska, 75 hp

Distriktssköterskan har ett ansvar för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen i lokalsamhället. För barn och ungdomar sker detta inom barn- och skolhälsovårdens ram. Vid hälsa/ohälsa hos vuxna och äldre ansvarar distriktssköterskan för undersökningar, behandlingar och rehabilitering inom primärvård och kommunal hemsjukvård. Yrkesområdet kännetecknas av stor självständighet som kräver handlingsberedskap, flexibilitet, prioriterings- och problemlösningsförmåga.

UtbildningsplanAnmälningsinformation

Intensivvård, 60 hp

Intensivvårdssjuksköterskans yrkesområde omfattar omhändertagande av patienter med hotande eller manifest svikt i vitala organ vid svåra sjukdomstillstånd och olycksfall. Vårdarbetet kännetecknas av situationer som kräver en hög handlingsberedskap, prioriteringsförmåga, snabba beslut, flexibilitet och förmåga till problemlösning. Omvårdnad inom intensivvård innebär att förstå patienternas och närståendes individuella tolkning och reaktion på att befinna sig i ett kritiskt tillstånd.

UtbildningsplanAnmälningsinformation

Operationssjukvård, 60 hp

Operationssjuksköterskans yrkesområde omfattar omhändertagande av patienter som ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Operationssjuksköterskan är en del i ett team som samarbetar med kirurg, anestesiläkare/anestesisjuksköterskor samt övriga personalgrupper som är engagerade i patienten operativt. Det perioperativa vårdarbetet ställer krav på hög handlingsberedskap, snabba beslut, flexibilitet och förmåga till problemlösning.

UtbildningsplanAnmälningsinformation

Inriktningar med studietakt halvfart
Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, kirurgisk vård, medicinsk vård, onkologisk vård, psykiatrisk vård och vård av äldre omfattar 60 högskolepoäng. Viss del av undervisningen ges som nätbaserade distansstudier men studier bedrivs också med närträffar på campus. Inriktningarna ger fördjupning och vidareutveckling av kompetenser som krävs inom respektive inriktning.

Diabetesvård, 60 hp

Diabetessjuksköterska är ett bra val för dig som är sjuksköterska och stimuleras av självständigt arbete samt vill utveckla din färdighet inom hälsofrämjande arbete med patienter som har diabetes. Diabetes är en folksjukdom och risken att drabbas av diabetes typ 2 ökar med stigande ålder vilket leder till att fler personer lever med sjukdomen idag. Programmet är campusförlagt och innebär halvtidsstudier om 60 hp på avancerad nivå under fyra terminer. Programmet ges i samverkan mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, och Högskolan Väst. Du antas till ett lärosäte och undervisningen bedrivs vid samtliga lärosäten.

Tillgodoräknande
Många sjuksköterskor som arbetar inom diabetesvård har gått fristående eller uppdragsutbildningar i diabetesvård (15-30hp). Har du genomfört sådana kurser och vill utvecklas ytterligare genom att få en formell examen som specialistssjuksköterska inom diabetes vård inklusive en magisterexamen kan du ansöka om tillgodoräknande av de första delkurserna. Ansökan om detta kan inte ske innan du blivit antagen men vid frågor och intresse för detta kontakta gärna Carina Sparud Lundin 031-786 63 89.

Utbildningsplan

Anmälningsinformation 

Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Barnsjuksköterskans yrkesområde omfattar barn och skolhälsovård såväl som barnsjukvård. I funktionen ingår förebyggande arbete samt omvårdnad, undersökningar och behandlingar vid akuta och långvariga sjukdomstillstånd.

UtbildningsplanAnmälningsinformation

Kirurgisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskans yrkesområde är kirurgisk vård och omfattar vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade kirurgiska tillstånd. I arbetet ingår avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter inom kirurgisk vård. Arbetet omfattar även utveckling av vård, samordning och ledning av vårdarbete.

Anmälningsinformation

Medicinsk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskans yrkesområde är medicinsk vård och omfattar vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade invärtesmedicinska tillstånd. I arbetet ingår avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter inom medicinsk vård. Arbetet omfattar även utveckling av vård, samordning och ledning av vårdarbete.

UtbildningsplanAnmälningsinformation

Onkologisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskans yrkesområde är onkologisk vård och omfattar barn, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade onkologiska tillstånd. I arbetet ingår avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter inom onkologisk vård. Arbetet omfattar även utveckling av vård, samordning och ledning i vårdarbete.

Anmälningsinformation

Psykiatrisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskans yrkesområde är psykiatrisk vård och omfattar barn, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiatriska tillstånd. I arbetet ingår avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter inom psykiatrisk vård. Arbetet omfattar även utveckling av vård, samordning och ledning i vårdarbete.

Anmälningsinformation

Vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskans yrkesområde är geriatrisk vård och omfattar äldre patienter med såväl vanligt förekommande som multipla somatiska eller psykogeriatriska sjukdomstillstånd och åldersrelaterade symtom samt tillstånd vilka behandlas i öppen och/eller sluten vård. Med öppen vård jämställs vård i särskilda boendeformer.

Det finns två olika möjligheter att studera till specialistsjuksköterska inom Vård av äldre. Båda utbildningarna ges på distans, men utbildningen med start HT17 ges på distans med campusförlagda dagar, medan utbildningen med start VT18 är helt webbaserad.

Utbildningsplan - Start HT
Anmälningsinformation
 

Utbildningsplan - Start VT
Anmälningsinformation 
 

Studievägledning

Studievägledare Maria Meszaros
maria.meszaros@gu.se 
Telefon: 031- 786 60 57

Telefontid: mån-tors 13:00-14:00
Drop in: tis 14:00-16:00
Besökstid: enligt överenskommelse
Besöksadress: Medicinaregatan 3
Postadress: Box 400, 405 30 Göteborg

Sidansvarig: Carina Sparud Lundin|Sidan uppdaterades: 2017-04-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?