Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

ViS första workshop 2014

Förhoppningsvis den första i en serie av nätverksskapande workshops för vårdforskare

Den 24 november samlades vårdforskare från Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad, Chalmers Tekniska Högskola, Västra Götalandsregionen och FoU i Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

ViS projektgrupp har utarbetat en modell som låg som bas för speednetworking och diskussioner under dagen – Wellnessmodellen.

 

Introduktion

Ingela Lundgren, Projektledare och Prefekt på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, hälsade alla välkomna och förklarade kort bakgrunden till projektet Vårdforskning i Samverkan – ViS. Hon klargjorde syftet för både projektet och specifikt för dagen.

 

Workshopens syfte och mål:

”Att nya samarbeten skapas, möjliggöra att nya projektidéer och forskningsprojekt initieras. Syftet med hela workshopen för ViS är också att få input från dig om vilket eller vilka områden som vi ska fortsätta arbeta med.”

Efter detta förklarades Wellnessmodellen kort av projektgruppen. Modellen är en idé, en början på ett innovativt sätt att angripa utmaningar inom den framtida vården. Det är en bas för diskussion att utveckla vidare.

 

Inspirerande forskning

När modellen presenterats närmare hade ViS äran att introducera:

Peter Fröst, konstnärlig professor på Chalmers Arkitektur. Sedan 2010 är han föreståndare för Centrum för vårdens arkitektur (CVA). Här ansvarar han för forsknings- och utvecklingsprojekt.

Inger Ekman, professor i omvårdnad och föreståndare för GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Centrumet är det enda i sitt slag i Europa, och har ett hundratal forskare knutna till sig i olika projekt.


Peter Fröst presenterade det unika tvärvetenskapliga området vårdens arkitektur och exempel på forskning som utförs vid detta forskningscentrum och Inger Ekman presenterade GPCC med specifikt fokus på implementering och nyttogörande.

 

Moderator Sandra Olsson, Gothia Forum

Sandra Olsson från Gothia Forum var inbjuden till workshopen som moderator samt som en utomstående part för att ge projektgruppen nya idéer och råd. Hennes roll var att sammanfatta intryck från konferensen och sedan moderera eftermiddagens diskussioner och reflektioner. Det var väldigt uppskattat!

Sandra presenterade även Gothia Forums syfte, organisation och aktiviteter. Det var specifikt Research Support Office hos Gothia Forum som väckte intresse hos forskarna. Research support office på Gothia forum erbjuder nämligen:

  • Stöd för regionutveckling inom Life Science
  • Kontaktpunkt och nätverk
  • Forskningssupport, projektledning, vetenskaplig- och medicinskrådgivning
  • Identifiering av prövningscenter och prövare
  • Registerstudier och hälsoekonomiska analyser

 

Speednetworking

Efter inspirerande forskningsexempel inom vårdforskning samt presentation av Sandra Olsson och Gothia Forum så var det dags för höjdpunkten för workshopen, nämligen speednetworking.

Karolina Partheen, Projektgruppsrepresentant från Chalmers, stod för detta moment som blev framgångsrikt då nya kontakter skapades och några möjliga forskningssamarbeten initierades. Deltagarna tyckte dock att tiden var lite för kort för att verkligen få en uppfattning av forskningsprojekten som presenterades. Det behövdes mer information för att verkligen veta om samarbete var möjligt. Många tyckte även det var svårt att välja grupp (enligt Wellnessmodellen) för speednetworking. De flesta forskare har projekt som kunde passa i många av grupperna och dessutom så sitter man oftast på fler än ett projekt.

 

Eftermiddagens reflektioner och diskussion

Eftermiddagen var tillägnad diskussion kring vad alla deltagare fick ut av speednetworkingen och huruvida forskningssamarbeten initierats.

På den korta stund som speednetworkingen pågick (ca 40 min) såddes många frön för möjliga samarbeten. Åtminstone två-tre stycken forskar-par kommer hålla kontakten för att fortsätta fördjupa det initierade samarbetet.

Det underströks att ViS ska vara en plattform för samarbeten men för att söka finansiering ihop krävs stora projektidéer. ViS underlättar gärna för mindre projektsamarbeten men det var inte syftet med workshopen. Det är viktigt att titta på vårdens behov i framtiden och utifrån denna utgångspunkt forma samarbeten mellan åtminstone 100 forskare (PhD, admin inkl) bland projektparterna.

Workshopen avslutades med att Sandra tackade för at hon fick komma och projektgruppen tackade även Sandra för riktigt bra modererande. Hon ställde de rätta frågorna och drev på deltagare och projetgruppsledamöten att gå vidare i sina frågor och idéer, att hitta praktiska lösningar. Hennes insats uppskattades av både projektgrupp och deltagare.

Projektgruppens medlemmar fick sedan kort sammanfatta vad de tog med sig ifrån workshopen. Det som framgick från de avslutande kommentarerna var att:

  • samarbetsvilja och engagemang finns;
  • det fortfarande finns ett glapp mellan vilja och handling. Det behövs vidare ansträngning för att gå till handling och frågan är fortfarande hur detta ska gå till;
  • ViS kan ”endast” vara en plattform för samverkan, ett nätverk, eller ett forskningssamarbete som jobbar emot en programutlysning;
  • det behövs några år till innan ett konkret projekt/program kan bildas;
  • nu är det upp till styrgruppen att ta beslut om fortsättning.

 

Läs mer och se bilder från konferensen på ViS hemsida: http://vardforskningisamverkan.wordpress.com/workshop-2014/

 

Kontaktdetaljer ViS

Irene Carlensberg
Projektsadministratör Vårdforskning i Samverkan (ViS)

Göteborgs Universitet
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa
Arvid Wallgrens Backe hus 3
Telefon: +46 31 786 60 48
Mail: irene.carlensberg@gu.se 
Hemsida: www.vardforskningisamverkan.se

Sidansvarig: Janna Wellander Cabalou|Sidan uppdaterades: 2016-04-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?