Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård

Forskargruppen Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård behandlar ett brett spektrum av frågor som rör övergångar inom hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning 

Medicinska och kirurgiska framsteg har gett unga personer med långvariga sjukdomstillstånd som debuterat under barndomen en ökad förväntad livslängd. Denna grupp unga är i behov av specialistvård livet ut för att öka möjligheten till ett gott och långt liv.

Överföring av unga med långvariga sjukdomstillstånd från barn- till vuxensjukvård har under de senaste decennierna uppmärksammats i allt högre utsträckning. Brister i vården vid överföringen har uttryckts både av patienter och deras närstående - en fråga som också drivs av patientorganisationerna. Dessutom efterfrågar vårdpersonal inom barn- och vuxensjukvård förbättrade rutiner för att främja välbefinnande och medicinska utfall hos unga med kroniska sjukdomar under en sårbar period i livet.

Forskningens teman 

Forskargruppen studerar överföring från barn- till vuxensjukvård från olika perspektiv och har som övergripande målsättning att förbättra och säkra överföringen från barn till vuxensjukvård. Målgruppen är unga personer med långvariga sjukdomstillstånd och deras närstående, hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare.
Forskningen bedrivs inom tre teman:
• Vård vid olika förändringar i livsfaser, hälsotillstånd eller sociala roller
• Vård vid överföring mellan olika vårdgivare
• Hälso- och sjukvårdsmodellers påverkan på vård vid övergångar och hur dessa kan anpassas till framtida behov hos olika grupper inom sjukvården
• Konsekvenser och orsaker till avbrott i uppföljningen
Forskningsmetodologiska utgångspunkter omfattar bland annat explorativa studier, instrumentutveckling, utveckling och utvärdering av komplexa interventioner samt processutvärdering och hälsoekonomiska studier.

Målsättning  

Målsättningen är att generera ny kunskap om aspekter på vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård för unga med långvariga sjukdomstillstånd. Detta genomförs bland annat genom att utveckla och utvärdera effekterna av nya vårdmodeller som kan förbättra vården vid olika övergångar mellan olika vårdgivare samt att kartlägga konsekvenser för patienterna när det gäller t ex medicinska utfall och psykosociala aspekter vid brister i övergången från barn- till vuxensjukvården.

Forskningsprojekt 

Stepstones (Swedish Transition Effects Project Supporting Teenagers with chrONic mEdical conditionS).

Stepstones är ett forskningsprojekt som avser att utveckla och utvärdera effekten av ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd med målsättningen att de skall bli aktiva partners under övergången från barn- till vuxensjukvård. Stepstones är generisk som idé men genomförs i första steget som en studie inriktat mot unga personer som har medfödda hjärtfel och diabetes typ 1.

Projektets hemsida: http://www.stepstones-project.org/sv/

Adole7C (AdolesCents reCeiving Continuous Care for Childhood-onset Chronic Conditions).
Projektets syfte är att kartlägga och studera faktorer av betydelse för avbrott i den medicinska uppföljningen hos unga personer med medfödd hjärtsjukdom samt att undersöka dess konsekvenser. Inte bara på individnivå utan även på sjukhusnivå och på vårdsystemsnivå. Projektet sker i samarbete alla sju universitetssjukhusen i Sverige samt med en forskargrupp vid KU Leuven, Belgien samt University of Capetown och Port Elizabeth i Sydafrika.

Developing an internationally validated algorithm to allocate patients with congenital heart disease to the appropriate level of care
För att ge personer med medfödd hjärtsjukdom den lämpligaste vården syftar detta projekt till att utveckla och testa en strategi för risklagstiftning, baserat på kliniska resultat och sjukvårdskostnader för patienter i Sverige och Belgien. Det ultimata målet är att utveckla en empiriskt baserad algoritm som vägleder kliniker, administratörer och politiker för att allokera patienter till den mest optimala nivån i fråga om de bästa kliniska resultaten till lägsta kostnad.

Sammanställning av publikationer 

Vetenskapliga publikationer 
Populärvetenskapliga presentationer och publikationer 
Konferensbidrag och accepterade abstracts 

Film

Forskargruppen har tagit fram en film om ungdomars och föräldrars berättelser om övergången till vuxensjukvård. 

Forskargruppens medlemmar: 

Medlemmar

 

Forskargruppsledare
Professor Philip Moons

TF forskargruppsledare: 
Ewa-Lena Bratt

Forskare 
Carina Sparud Lundin
Hanna Gyllensten
Lars Wallin

Doktorander
Mariela Acuña Mora
Avhandlingsprojekt: Patient empowerment during transition to adulthood in young persons with chronic conditions

Mikaela Hällström 
Avhandlingsprojekt: Comparative effectiveness and experiences of transitional care models for adolescents with Type 1 diabetes in the transition to adulthood: The STEPSTONES-DIAB project.

Salma Pardhan
Avhandlingsprojekt: Making healthcare for complex chronic conditions sustainable and affordable: Developing an internationally validated algorithm to allocate patients to the appropriate level of care.

Markus Saarijärvi
Avhandlingsprojekt: Process of care and economic evaluation of a transition program to empower adolescents with chronic conditions in the transition to adulthood

Sandra Skogby
Avhandlingsprojekt: An integrative study on the role of hospital-related factors for continuing care of adolescents with complex chronic conditions: The Adole7C-project

Samarbetspartners

Samarbetspartners
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Karolinska Institutet, Stockholm
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
KU Leuven (University of Leuven), Belgium
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Skånes universitetssjukhus, Lund
Universitetssjukhuset i Linköping
Universitetssjukhuset i Örebro
University of Capetown, South Africa
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm.
Department of Eastern Cape, Port Elizabeth, South Africa


 

Sidansvarig: Karin Ahlberg|Sidan uppdaterades: 2019-12-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?