Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

OptiBIRTH

Förbättring av förlossningsvårdens organisation och optimering av barnafödandet genom att öka andelen vaginala förlossningar efter tidigare kejsarsnitt (VBAC), via stöd till vård som har kvinnan i fokus (OptiBIRTH)

Contract/Grant agreement number: HEALTH – F3 – 2012-305208
EC contribution: €2,999,546
Duration: 54 months
Dates: 01/09/2012 - 28/02/2017
Instrument: FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 HEALTH.2012.3.2-1. Improving the organisation of health service delivery

Bakgrund:
Optimal, hälsosam graviditet som följs av en normal förlossning är det ideala. Kejsarsnitt dubblerar risken för sjuklighet och dödlighet (hysterektomi, blodtransfusion) och ökar risken 5 gånger för postnatala infektioner, i jämförelse med vaginal förlossning (WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health). The European Perinatal Health Report (2008) noterar en “omfattande oro” över den ökande kejsarsnittsfrekvensen, som varierar från 15 % i Holland till 38 % i Italien. En stor del av ökningen beror på ett rutinmässigt användande av kejsarsnitt efter ett tidigare kejsarsnitt trots att vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt (VBAC) är att föredra för de flesta kvinnor på grund av lägre frekvens sjuklighet och dödlighet. Andelen VBAC i Irland, Tyskland och Italien är signifikant lägre (29-36%) i jämförelse med Holland, Sverige och Finland (45-55%), en skillnad som kan beskrivas som 160 000 onödiga kejsarsnitt per år i Europa, med en extra kostnad om 156 miljoner Euro.

Syfte:
Att förbättra förlossningsvårdens organisation och optimera barnafödandet, genom att öka andelen vaginala förlossningar efter tidigare kejsarsnitt (VBAC), via stöd till en vård i Europa som har kvinnan i fokus.

Metod:
OptiBIRTH-studien undersökte effekten av en intervention som har kvinnan i fokus (eng. women-centred) med målet att öka andelen VBAC genom en oblindad kluster-randomiserad studie vid 15 förlossningsenheter i tre europeiska länder med relativt låg andel VBAC (Tyskland, Irland och Italien). Randomiseringen av förlossningsenheterna utfördes efter studieregistreringen (ISRCTN10612254) och innan kvinnorna rekryterades. Förlossningsenheterna matchades i par eller omfattande tre baserat på deras årliga frekvens av VBAC, före randomisering 1:1 (par) och 2:1 (tre) till intervention eller kontroll. Inklusionskriterierna var gravida kvinnor (≥18 år) med ett tidigare nedre medellinje kejsarsnitt. Interventionen bestod av ett evidensbaserat utbildningsprogram för kvinnor och professionella, tillgång till optimala online-resurser, introduktion av en verksamhet där kvinnor och professionella delar kunskap med varandra, träff med en barnmorska och obstetriker som är ledande experter, granskning och sakutlåtande av kejsarsnittsfrekvensen inom varje enhet och delat beslutsfattande mellan kvinnor och de professionella. Kontrollavdelningen utförde standardvård.
För denna interimsanalys var den primära utfallsvariabeln en jämförelse av andelen kvinnor med ett tidigare kejsarsnitt som hade en VBAC inom varje enhet under kalenderåret före studiens start (2012, n=5674) mot det sista året i studien (2015, n=5535), genom rutinmässig data från respektive enhet. Mellan den 1 april 2014 och den 31 oktober 2015 rekryterades 2002 kvinnor till huvudstudien (intervention 1195, kontroll 807). Förlossningsdata fanns tillgängligt för 1956 av dessa kvinnor (intervention 1174 (98.2%), kontroll 782 (96.9%)) och förlossningsutfall var tillgängligt för 1940 kvinnor (intervention 1165 (97.5%), kontroll 775 (96.0%)). Heterogeniteten mellan de olika enheterna var en oundviklig begränsning.

Resultat:
OptiBIRTH-interventionen var genomförbar och säker vid alla förlossningsenheter i de tre länderna. Som helhet för de randomiserade enheterna var det ingen signifikant skillnad på andelen kvinnor som hade en VBAC mellan interventionsenheterna (645 av 2518, 25.6%, 2012 till 720 av 2682, 26.8%, 2015) i jämförelse med kontrollenheterna (567 av 3156, 18.3%, 2012 till 567 av 2853, 19.9%, 2015) (oddsratio korrigerat för skillnader mellan intervention och kontroll 2012 och för homogenitet i frekvensen VBAC vid enheter i landet: 0.89, 95 % CI: 0.74, 1.07, p=0.22). Däremot visar preliminära resultat från Italien en signifikant skillnad i andelen VBAC i interventionsenheterna (från 8 % (61 av 736) till 22 % (143 av 652), RR 2.43 [1.84, 3.22]), vilket tyder på att OptiBIRTH intervention kan stödja andelen VBAC, speciellt i enheter med väldigt låg andel VBAC. Bland de rekryterade kvinnorna var det fyra perinatala dödsfall efter 24 graviditetsveckor av 1174 i interventionsgruppen (0.34%) och fyra av 782 in kontrollgruppen (0.51%), samt två uterusrupturer (en i varje grupp).

Konklusion:
Eftersom elektivt kejsarsnitt är den vanligaste orsaken till kejsarsnitt hos omföderskor och står för minst 10 % av alla kejsarsnitt så är varje intervention som är användbar och säker och som kan leda till en minskning av upprepat kejsarsnitt något som ska främjas. Att kontinuerligt forska om det bästa sättet att främja VBAC är nödvändigt. OptiBIRTH-interventionen tillhandahåller en evidensbaserad startpunkt för denna forskning.

Projektets webbplats: http://www.optibirth.eu/optibirth/

Koordinator: 
Prof Cecily Begley
Trinity College Dublin, Ireland and Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden
Email: cbegley@tcd.ie
 
Partners:
Projektgruppen utvecklades från en ESF-finansierad workshop “Promoting Normality in Childbirth” och via COST Aktionen (IS0907: Creating a Dynamic EU Framework for Optimal Maternity Care), och inkluderar 11 partners från 8 länder representerande brukarorganisationer och områdena reproduktiv och perinatal hälsa, obstetrik, epidemiologi, sociologi, bioetik, hälsoekonomi och industri (SME).


Lista över deltagare:
1 Trinity College Dublin, Dublin (TCD), Irland
2 University of Gothenburg (UGOT), Sverige
3 Zuyd University (ZU), Holland
4 University of Eastern Finland, Finland
5 University of Ulster (UU), Storbritannien
6 Entando (EN), Italien
7 Queen’s University of Belfast (QUB), Storbritannien
8 Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Tyskland
9 National University of Ireland, Galway (NUIG), Irland
10 Universita Degli Studi Di Genova (UNIGE), Italien
11 Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgien
 

Sidansvarig: Karin Ahlberg|Sidan uppdaterades: 2017-03-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?