Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

MiMo - en studie om en modell för barnmorskans vård som har kvinnan i fokus

Bakgrund
Att ha kvinnan i fokus (eng. women-centred) är ett övergripande mål för förlossningsvård. Det finns teoretiska modeller från olika länder för vård som har kvinnan i fokus. Även om dessa modeller innehåller likheter genom att de fokuserar på kvinnans perspektiv och relationen till vårdpersonalen finns det skillnader beroende på kultur och professionella roller. Därför har en teoretisk modell för barnmorskans vård baserad på tidigare forskning i en nordisk kontext (MiMo) utvecklats. Modellen är baserad på en syntes av 12 kvalitativa studier om kvinnors och barnmorskors upplevelser av vård i samband med barnafödande i Sverige och på Island. MiMo innehåller fem huvudteman. Tre centrala sammanflätande teman; ömsesidig relation, en förlossningsfrämjande miljö och grundad kunskap. De övriga två temana är kulturellt sammanhang (med hindrande och stödjande normer) och en balanserande akt. Modellen har validerats via fokusgrupper med 30 barnmorskor i Sverige och på Island 2012-2013.

Syfte
Det övergripande syftet med MiMo-projektet är att evaluera och utvärdera användbarheten av en modell för barnmorskans vård vid förlossning som har kvinnan i fokus.

Metod
En kontrollerad före och efter studie utvärderad via en “mixed methods” design, genomförd vid två förlossningsenheter för normala förlossningar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sverige. Interventionen bestod av en dags utbildning (8 timmar) om modellen tillsammans med regelbundna reflektionsgrupper för barnmorskor under ett års tid mars 2015 till mars 2016. Studien utvärderades via kvinnors förlossningsutfall och förlossningsupplevelser och barnmorskors arbetsrelaterade upplevelser. Primära utfallsmått är oxytocinstimulering och kvinnors förlossningsupplevelser mätt via ”Childbirth Experience Questionnaire” (CEQ 2.0). Sekundära utfallsmått är barnmorskors upplevelser mätt via enkäter som fokuserar stress, utbrändhet, arbetstillfredsställelse och känsla av sammanhang före och efter studieperioden. En etnografisk aktionsforskningsstudie har utförs vid förlossningsavdelningen Landspitali, universitetssjukhus, Island där praktiska riktlinjer för modellen har testats. En etnografisk fältstudie har genomförts vid interventionsenheten före studien med fokus att studera barnmorskors vård. MiMo är vidare utvärderad via fokusgruppsintervjuer med barnmorskor, obstetriker, undersköterskor och vårdenhetschefer före och efter studien med samma professionella grupp i respektive fokusgrupp.
 
Publikationer
Berg, M., Olafsdottir, OA.,Lundgren, I. (2012). A Midwifery model of supportive care during pregnancy and childbirth in a Nordic context. Sexual and Reproductive Healthcare, 3, 3(2), June, 79–87.

Hansson, M., Lundgren, I., Hensing, G., Carlsson, I-M. (2019). Veiled Midwifery in the Baby Factory – A Grounded Theory study. Women and Birth. 32, 80-86.


Lundgren, I., Berg, M., Nilsson, C., Olafsdottir, OA. (2019, In Press) Health professionals´ perceptions of a Midwifery Model of Woman-Centred care implemented on a hospital labour ward. Women and Birth.

Sidansvarig: Karin Ahlberg|Sidan uppdaterades: 2019-02-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?