Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Förlossingsbarnmorskors arbetssituation, fokus på vårdmodeller och arbetstillfredsställelse

Bakgrund:  

Detta doktorandprojekt är en separat studie relaterad till projektet MiMo (midwifery model of woman-centred care) som syftar till att värdera användbarheten av en modell för barnmorskans vård som har kvinnan i fokus inom svensk och isländsk förlossningsvård. MiMo är en teoretisk modell för barnmorskans vård som är baserad på tidigare forskning från Sverige och Island. Den övergripande forskningsfrågan i MiMo-projektet är om vård baserad på en teoretisk modell förbättrar förlossningsutfallet och tillfredsställelse med vården för kvinnor samt minskar stress och ökar arbetstillfredsställelsen för barnmorskor. Barnmorskor i Sverige har under det senaste året larmat via media om en stressfull arbetssituation där avsaknaden av en möjlighet att ge stödjande god vård till kvinnan nämns som en viktig faktor. I en Svensk studie om utbrändhet hos barnmorskor visade en tredjedel tecken på utbrändhet och hade funderingar på att lämna yrket. Brist på personal och resurser samt en stressig arbetsmiljö är faktorer som har samband med barnmorskornas utbrändhet. En populationsbaserad tvärsnittsstudie visar att de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress hos kvinnor är att arbetet inkräktar på ledig tid, att ha lite inflytande över arbetet, egna krav samt oklara organisationer och konflikter. 

Syfte:
Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att studera förlossningsbarnmorskors arbetssituation relaterat till 1) inflytandet av vårdmodeller arbetstillfredsställelse, förlossningsutfall och tillfredställelse med vården för kvinnor samt 2) barnmorskors och andra professioners upplevelser.

Metod:

En “mixed method design” med både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas. MiMo-studien är en kontrollerad före och efter studie som genomförts vid två avdelningar för normala förlossningar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sverige. Interventionen bestod av en utbildningsdag (8 timmar) om MiMo-modellen samt återkommande reflektionsgrupper för barnmorskor under ett års tid från mars 2015 till mars 2016. Sekundära utfallsvariabler i studien är enkäter och instrument som mäter barnmorskors stress, utbrändhet, arbetstillfredsställelse, arbetsförhållande och arbetsliv, hälsa och livskvalitet samt känsla av sammanhang. MiMo är vidare utvärderat via fokusgruppsintervjuer med läkare, barnmorskor, undersköterskor och chefer före och efter studien i grupper med samma profession. Fokusgruppsintervjuerna med läkare, chefer och undersköterskor kommer i detta doktorandprojekt att användas för att få en djupare förståelse för andra professioners upplevelser av barnmorskans arbete under förlossning. Baserat på resultaten för de två första studierna i doktorandprojektet kommer individuella intervjuer med barnmorskor att utföras med syfte att fördjupa förståelsen av barnmorskors upplevelse av deras arbetssituation. En tvärsnittsstudie med ett slumpmässigt urval av 1000 barnmorskor som arbetar vid olika förlossningsenheter i Sverige kommer att undersöka samma områden som i MiMo-studie om barnmorskors arbetstillfredsställelse, arbetsförhållande och arbetsliv, stress, utbrändhet, hälsa och livskvalitet och känsla av sammanhang. 1000 kvinnor som fött barn vid samma sjukhus kommer att besvara frågor om tillfredställelse med vården via instrumentet SEC 2.0 och förlossningsutfallet kommer att studeras via förlossningsjournaler (spontan vaginal förlossning, akut kejsarsnitt, instrumentell vaginal förlossning).

Publikation 

Hansson, M., Lundgren, I., Hensing, G., Carlsson, I-M. (2019). Veiled Midwifery in the Baby Factory – A Grounded Theory study. Women and Birth. 32, 80-86.
 

Sidansvarig: Karin Ahlberg|Sidan uppdaterades: 2019-02-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?