Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Barnafödande

Forskargruppen Barnafödande bedriver forskning runt graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Syftet är att bidra till excellent vård som främjar hälsa hos kvinnor, nyfödda och familjer.

Forskargruppen använder en bredd av metoder och har särskilt omfattande kompetens i kvalitativa metodiker, samt att utveckla och testa vårdmodeller och instrument. Projekten bedrivs inte enbart i Sverige utan också i andra europeiska länder samt i utvecklingsländer.

Sammanfattning

Den främsta rollen för yrkesverksamma inom barnafödande är att skydda och främja en fysiologiskt normal graviditet och förlossning samt att ge optimal vård vid komplexa och komplicerade tillstånd.
Barnmorskeyrket är autonomt och har en central roll i att utveckla effektiv och personligt anpassad vård inom barnafödande.

Fördjupad information 

Utgångspunkten är att forskningen som bedrivs ska främja barnafödande som en normal fysiologisk process. Det finns  flera olika forskningsinriktningar: 

Barnafödande som en normal fysiologisk process
Detta område omfattar studier rörande oxytocin, förlossning, förlossningssmärta, vaginal förlossning efter kejsarsnitt, mätning av förlossningsupplevelse samt fäders upplevelser av partnerns graviditet och förlossning.


Hälsa vid komplicerade tillstånd relaterat till barnafödande och föräldraskap
Studier inom detta område omfattar: förlossningsrädsla, peripartumkardiomyopati, mödrar med övervikt, mödrar med diabetes, kvinnor med bipolär sjukdom, kvinnor med HIV, igångsättning av förlossning, icke-svenska föräldrar med barn på neonatalenhet, vård efter sexuellt utnyttjande samt fäders upplevelse av förlossningen.

 
Vårdmiljö och vårdmodeller vid barnafödande
Detta område omfattar studier om förlossningsmiljö, förlossningsrum och vårdmodeller för barnmorskans omvårdnad under förlossning. 

Teoretisk utgångspunkt 

Kvinnor och deras familjer har rätt till en personcentrerad, respektfull och jämlik vård från all inblandad personal. För att kunna erbjuda detta behövs etiskt genomtänkt och respektfull omvårdnad med ett ömsesidigt, förtroendefullt bemötande där de vårdsökandes behov är i centrum, oavsett religion, etnicitet, kultur, sexuell läggning och socioekonomisk situation. Detta förutsätter vård i partnerskap med kvinnor och familjer, samt interdisciplinärt teamarbete.

Forskning inom barnafödande stärks genom tvärvetenskapliga forskningssamarbeten eftersom holistisk vård då kan studeras från olika perspektiv.

Centrum för perinatal medicin och hälsa - PROMISE

Flera av institutionens forskare inom barnafödande är knutna till centrumbildningen PROMISE. Det övergripande målet för centret är att förbättra vården för gravida kvinnor och barn som leder till minskad spädbarnsdödlighet och sjuklighet, förbättrad långsiktig hälsa, livskvalitet och deltagande i samhället.

Centrumbildningen engagerar forskare och personal över nästa alla institutioner inom Sahlgrenska akademin

Länk till PROMISE 

Forskningsprojekt 

Mor- nyföddhetshälsa och barnmorskeprofession i D.R Kongo 

Detta forskningsprogram syftar till att främja mödra- och nyföddhetshälsa i D.R Kongo. Två komplexa interventionsprojekt ingår:
1. Kapacitetsbyggande stöd för en evidensbaserad barnmorskeutbildning i D.R Kongo (del i BOMOYI programmet).  Huvudfinansiär: Sida.
2. Säkrare förlossningsvård genom tvärprofessionell simuleringsbaserad träning och processhandledning (PANZI_UGOT_LAERDAL projektet) 

MODIAB

Modiab är ett forskningsprogram med ett personcentrerat fokus vars syfte är att förbättra hälsa och välbefinnande för kvinnor, mödrar och familjer som lever med diabetes. Detta i relation till graviditet, barnafödande och föräldraskap.
Inom MODIAB finns tre områden:
MODIAB - graviditet och förlossning
MODIAB - tidigt moderskap
MODIAB - Moderskap och diabetes

OPTIbirth

OPTIbirth är ett internationellt EU-projekt vars syfte är att öka frekvensen av vaginala förlossningar för kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt. Genom att sätta kvinnans individuella behov i centrum kan man förbättra mödra- och förlossningsvården för denna grupp föderskor och på så sätt optimera hälsan för mödrar och barn.
OPTIbirth

MiMo (Midwifery Model of woman centered care)

MiMo-projektet handlar om att utvärdera och mäta genomförbarheten för en kvinnocentrerade vårdmodell inom förlossningsvården.
MiMo (Midwifery Model of woman centered care) 

Oxytocin och förlossning

Här studeras naturligt fysiologiskt oxytocin under förlossning samt effekter av att använda syntetiskt oxytocin vid en långsam förlossningsprogress.
Oxytocin och förlossning

Övriga projekt

 

 Avslutade projekt

 

Kontaktinformation

Ingela Lundgren, forskargruppsledare

Telefon:
031 7866052

Medlemmar

Forskargruppsledare

Professor Ingela Lundgren, tjänsten är förenad med kliniskt arbete som universitetssjukhusöverbarnmorska

Professorer
Professor Marie Berg, tjänsten är förenad med kliniskt arbete som universitetssjukhusöverbarnmorska
Docenter
Helen Elden, sektionschef, universitetslektor förenat med kliniskt arbete som universitetssjukhusöverbarnmorska.
Carina Sparud Lundin
Helena Wigert (tjänsten innefattar klinisk tjänstgöring som sjuksköterska)
Anna Dencker
Lektorer
Malin Bogren 
Harshida Patel
Åsa Premberg
Herborg Holter (tjänsten innefattar klinisk tjänstgöring)
Adjungerade lektorer
Viola Nyman
Biträdande lektor
Karolina Lindén
Doktorander

Liselotte Bergqvist
Karin Haby
Malin Hansson
Ida Lyckestam Thelin
Helena Nilvér
Lisa Goldkuhl
Lilja Þórunn Þorgeirsdóttir
Adjunkt
Anna Wessberg
 

Sidansvarig: Karin Ahlberg|Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?