Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Doktorander

Doktorander vid institutionen antas i forskarutbildningsämnet vårdvetenskap eller medicinsk vetenskap fr om 1 januari 2007.
Doktorander antagna före 1 januari 2007 är antagna i omvårdnad eller vårdpedagogik.

VÅRDVETENSKAP OCH MEDICINSK VETENSKAP

Antagna efter 1 januari 2007

Viveka Andersson
leg. ssk, fil. mag.
Projekt: Leder evidensbaserade riktlinjer och smärtskattningsinstrument samt patienternas delaktighet till minskad smärta och ökat välbefinnade för patienter på sjukhus?
Huvudhandledare: Karin Ahlberg
Susanne Ahlstedt Karlsson
leg. ssk.
Projekt: Personcentrerat stöd till kvinnor opererade för bröstcancer för att hantera symtom och problem i samband med anithormonell terapi
Huvudhandledare: Ingela Henoch

Sara Alsén
leg. ssk.

Projekt: Personcentrerad vård via ett e-Hälsa stöd för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och
utmattningssyndrom
Huvudhandledare:
Andreas Fors
Hanan Hamdan Alshehri
leg. ssk, master major nursing and critical care nursing

Projekt: Prerequisites for implementation of palliative care in intensive care: a Saudi Arabian perspective
Huvudhandledare: Axel Wolf

May Bazzi
leg. ssk, fil.mag.
Projekt: Samverkan och individuellt vårdande i hybridsal ur ett professionellt- och patientperspektiv
Huvudhandledare:
Ingegerd Bergbom
Lina Bergman
leg. ssk, fil.mag
Projekt: Creating a safe intra-hospital transport environment for critically ill patients
Huvudhandledare: Mona Ringdal
Liselotte Bergqvist
leg.barnmorska, fil.mag.
Forskningsområde: Förlossningsvård Projekt: CEQ - frågeinstrument angående kvinnors upplevelse av barnafödande
Huvudhandledare: Anna Dencker
Elin Blanck
leg. ssk, fil.mag.
Projekt: Evaluation of person – centred care at distance.
Huvudhandledare: Inger Ekman
Susanna Böling
leg. ssk, master global health and public policy
Projekt: Implementering av palliativ vård på sjukhus: palliativa konsultteam
Huvudhandledare: Joakim Öhlén

Matilda Cederberg
leg. psykolog

Projekt: Processorienterad och hälsoekonomisk utvärdering av personcentrerad vård via ett e-Hälsa stöd för behandling och
rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom
Huvudhandledare: Andreas Fors
 
Carl-Johan Cederwall
leg. ssk, fil mag.
 
Projekt: Improve weaning from mechanical ventilation
Huvudhandledare: Mona Ringdal
Astrid Danielsen
leg. ssk.
Forskningsområde: Intensivvård
Projekt: Sammanhang mellan intensivpatienters sederingsnivå och deras upplevelser av intensivbehandlingen
Huvudhandledare: Ingegerd Bergbom
Nina EkmanProjekt: Development and testing of an observation-based method to assess person-centeredness in health care
Huvudhandledare: Charles Taft
Kawther Elissa
leg. ssk. 
 
Forskningsområde: Omvårdnad
Projekt:
Children with chronic diseases and their families living in the West Bank and Gaza
Huvudhandledare:
Åsa Axelsson
Maria Frödin
leg. ssk, master i omvårdnad
Projekt: Implementering och utvärdering av en komplex intervention i operationsmiljö
Huvudhandledare: Annette Erichsen Andersson
Anna Gyberg
leg. ssk, fil. mag.
Projekt: Personcentrering inom patientsäkerhetsarbete för de sköra äldre inom slutenvården
Huvudhandledare: Kerstin Ulin

Karin Haby
leg. dietist,  medicine magisterexamen.

Projekt: Lifestyle intervention in pregnant women in obesity
Huvudhandledare: Åsa Premberg
Malin Hansson
leg. barnmorska, master i reproduktiv och perinatal hälsa
Projekt: The work situation for midwives at delivery wards focusing models of care, and job satisfaction
Huvudhandledare: Ingela Lundgren
Shurouq Hawamdeh
leg. barnmorska, fil. mag.
 
Forskningsområde: Childbirth
Projekt: The effects of pain relief methods on low-risk childbearing women delivered by midwives: UK and Jordan. An international study on experiences and perceptions of these mothers: A descriptive study
Huvudhandledare: Helen Elden
Ulrica Langegård
leg. ssk, fil. mag.
 
Projekt: Proton therapy for patients with cancer disease – Effects on patient reported outcome measures and patient reported experience measures
Huvudhandledare: Karin Ahlberg
Frida Lundin-Gurné
leg. ssk
Projekt: Utökad tolk-roll i den kliniska konsultationen - en förutsättning för personcentrerade vård? 
Huvudhandledare: Elisabeth Björk Brämberg
Ida Lyckestam Thelin
leg. barnmorska,  fil.mag i reproduktiv och perinatal hälsa, Master in Midwifery Science
Projekt: Vaginal birth after a previous Caesarean section (VBAC)-focusing care for women during childbearing
Huvudhandledare: Anna Dencker

Margareta Mattson Jerrestrand

Leg ssk, fil. mag.

Forskningsområde: Motivation, självuppfattning och självkänsla: En studie av elever på gymnasieskolans och komvux omvårdnadsprogram
Huvudhandledare: Kristina Rosengren
Veronika Megeus
leg. ssk, fil. mag.
 
Forskningsområde: Vårdrelaterade infektioner
Projekt: Infektionsprevention i operationsmiljö - fokus på aseptisk teknik
Huvudhandledare: Kerstin Nilsson

Jenny Milton
leg. ssk

Projekt: Interprofessionellt teamarbete på akutmottagning
Huvudhandledare: Lena Oxelmark
Mariela Acuña MoraProjekt: Transition program for adolescents with congenital heart disease - a randomized controlled trial: STEPSTONESConHD
Huvudhandledare: Ewa-Lena Bratt
Judith Mukamurigo
leg. ssk
Projekt: Intrapartum care quality in uncomplicated pregnancies at health services in rural and urban areas in Rwanda
Huvudhandledare: Marie Berg
Ulrika Mårtensson
leg. ssk, magisterexamen omvårdnad
Projekt: Barn och vårdnadshavares upplevelser av att barnet med cancer och/eller habiliteringsbehov lever med en gastrostomiport
Huvudhandledare: Stefan Nilsson
Maha Nahhal
leg. ssk
Forskningsområde: Omvårdnad
Projekt: Lived experience of children with Spina Bifida and their parents
Huvudhandledare: Åsa Axelsson

Helena Nilvér
leg. barnmorska, master i reproduktiv och perinatal hälsa

Projekt: Förlossningsupplevelse efter induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 versus graviditetsvecka 4. Ett doktorandprojekt inom SWEPIS: En registerbaserad randomiserad, kontrollerad multicenterstudie
Huvudhandledare: Helen Elden
Kajsa Nolbeck
medicine mag i folkhälsovetenskap

Projekt: Den fysiska miljöns betydelse för ungdomars rehabilitering på de särskilda ungdomshemmen
Huvudhandledare: Helle Wijk

Jonna Norman
leg. ssk, fil. mag.
Forskningsområde: Symptomlindring vid vård vid kronisk hjärtsvikt
Projekt: Mindfullness Based Stress Reduction (MBSR) - an interventional randomized clinical trial of the effects on symptoms and signs, perceptions of health and wellbeing in persons with chronic heart failure
Huvudhandledare: Kristin Falk
Marielle Nyman
leg. ssk, fil. mag.
Projekt: Patienters och sjuksköterskors erfarenheter av bedömning av skydds- och riskfaktorer inom rättspsykiatrisk vård samt betydelsen för vårdprocessen
Huvudhandledare: Helle Wijk  
Ann-Charlotte Olofsson
Leg. ssk
Projekt: En personcentrerad vårdväg för patienter med hypofystumör  Huvudhandledare: Eva Jakobsson-Ung
Katarina Patriksson
Leg. ssk
Projekt: Föräldrar av utländsk härkomst och deras delaktighet i sitt barns vård på neonatal vårdavdelning.
Huvudhandledare: Helena Wigert
Laura Pirhonen
Mastersexamen nationalekonomi med inriktning mot
hälsoekonomi.
Projekt: Hälsoekonomiska utvärderingar av projekt i personcentrerad vård och utveckling av nya hälsoekonomiska metoder.
Huvudhandledare: Kristian Bolin

Anna-Carin Robertz
leg. ssk, fil mag

 

Projekt: Tactile massage as a nursing intervention in child and adolescent psychiatry
Huvudhandledare: Stefan Nilsson

Lena Rosenlund
leg. ssk

Projekt: Mätning av symptom och upplevelse av personcentrering hos vuxna med kroniska sjukdomstillstånd - utveckling av Rasch-kalibrerade itembanker inom projektet MOSAIC.

Huvudhandledare: Anna Dencker

Malin Rex
leg. ssk, fil mag
Projekt: Gamification in person-centred mental healthcare
Huvudhandledare: Lilas Ali
Markus Saarijärvi
leg. ssk, fil mag
 
Projekt: The STEPSTONES project: Clinical effectiveness, process of care, and economic evaluation of a transition program to empower adolescents with chronic conditions in the transition to adulthood
Huvudhandledare: Ewa-Lena Bratt
Ramona Schenell
leg. ssk, fil. mag.
Projekt: Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende – en modell för att främja personcentrerad
palliativ vård för äldre.
Huvuvhandledare: Ingela Henoch

Elin Siira
Fil master sociologi

Projekt: Prerequisites for peer-to-peer support for elderly persons perceiving involuntary loneliness: The Health-Sharing Co-operative (HSC) project
Huvudhandledare: Axel Wolf
Anastasia Silverglow
leg. ssk, master i omvårdnad

Projekt: Utveckling av säker vård i hemmet genom samskapande vårdmöten mellan sköra äldre och vårdpersonal i hemmet
Huvudhandledare: Helle Wijk

Sandra Skogby
leg. ssk, fil.mag

Projekt: An integrative study on the role of hospital-related factors for continuing care of adolescents with complex chronic conditions: the Adole 7C project
Huvudhandledare: Ewa-Lena Bratt

Ingela Wennman
leg. ssk, fil. mag.

Projekt: Följsamhet, Effekter och Erfarenheter över tid avseende Fast Track på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - En direktinläggningsprocess från ambulans till strokeavdelning för lågt prioriterade patienter med misstänkt stroke
Huvudhandledare: Helle Wijk

Anna Wessberg
leg.barnmorska, fil. mag.
Forskningsområde: Reproduktiv och perinatal hälsa
Projekt: Treatment strategies for post-term pregnancy
Huvudhandledare: Helen Elden

Kristoffer Wibring
leg. ssk, fil mag.

Projekt: Development of a decision support tool for prehospital assessment of the level of care for chest pain patients
Huvudhandledare: Angela Bång

OMVÅRDNAD

Antagna före 1 januari 2007

Jonas Lindgren
Leg. ssk
Forskningsområde:  Forensisk omvårdnad
Huvudandledare: Joakim Öhlen
Benita G. Mériaux
 
Forskningsområde:  Barn med övervikt – kropp och hälsa.
Huvudhandledare: Anna-Lena Hellström
Inga-Lill Nilsson
Leg. ssk
Forskningsområde:  Värdigt liv i livetsluskedet
Huvudhandledare: Ingegerd Bergbom


 

 

Sahlgrenska akademi entre

Doktorandrepresentanter

Elin Siira 
elin.siira@gu.se
Ordförande och doktorandrepresentant i Institutionsrådet (IR).

Elin Blanck
elin.blanck@gu.se
Vice Ordförande och Institutionens representant i Doktorandrådet (DOR).

Susanna Böling
susanna.boling@gu.se
Doktorandrepresentant i institutionens forskningsutskott (FOS).

Markus Saarijärvi
markus.saarijarvi@gu.se
Doktorandrepresentant i institutionens forskarutbildningsutskott (FUS).

Sahlgrenska akademins Studentkår

Alla doktorander representeras av Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS). Länk till SAKS 

Sidansvarig: Karin Mossberg|Sidan uppdaterades: 2019-02-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?