Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuellt

Docent Hanna Falk berättar om sin forskning i GP

Vad är det som gör att vissa personer har förmågan att se livet från den ljusa sidan, trots prövningar och sjukdomar? Den frågeställningen ligger till grund för docent Hanna Falks forskning.
Omvårdnadsforskning handlar bland annat om att försöka förstå hur äldre människor kan leva med sjukdom och funktionsnedsättning och samtidigt uppleva god hälsa och hög livskvalitet. I en pågående studie undersöker hon och Kristin Falk vad som ligger bakom vissa personers resiliens, det vill säga förmågan att återhämta sig från, stå emot eller finna sig tillrätta inför förändringar.
Läs hela artikeln här 

Debatt: Kvalitet snarare än kvantitet önskvärt i sjuksköterskeutbildningen

I en debattartikel i Dagens Medicin varnar företrädare för Sahlgrenska akademin och institutionen för vård-vetenskap och hälsa för att satsningen på fler utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammen snarare har lett till att kvaliteten på utbildningen har sjunkit. Att öka antalet utbildningsplater har inte påverkat tillgången på sjuksköterskor ute i landet. "Det råder stor samsyn mellan lärosätena om att kvalitet måste gå före kvantitet”

SVT Väst har intervjuat Inger Jansson, programansvarig för sjuksköterkeutbildningen på Sahlgrenska akademin, och även hon ser problem med de stora studentvolymerna. Dels blir konkurrensen om platserna lägre vilket leder till svagare studenter och dels räcker inte resurserna till att bibehålla en hög kvalitet. 

Eva Jakobsson Ung befordras till professor i omvårdnad

Eva Jakobsson Ung har varit anställd vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa sedan 2007. Hon blev nyligen befordrad till professor enligt eniga sakkunnighetsbedömare och hon kombinerar sin professur med en befattning som verksamhets-utvecklare på medicinkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Eva disputerade år 2007 och blev docent år 2013. 

Eva ägnar sig åt forskning inom  personcentrerad vård och hennes studier har handlat framförallt om personers erfarenheter, upplevelser och tolkningar av ohälsa vid kroniska tillstånd och i olika livssituationer samt deras reaktioner på vård och behandling i olika typer av vårdsammanhang.

Debattartikel om framtidens specialistsjuksköterskor

Joakim Öhlen, professor och ämnesansvarig för omvårdnad, Helle Wijk, professor och viceprefekt med ansvar för samverkan och Carina Sparud Lundin, docent, proprefekt och utbildningsansvarig har skrivit en debattartikel i Dagens Medicin angående framtidens specialistsjuksköterskor.
Författarna till debattartikeln menar att det nya förslaget om sjuksköterskors specialistutbildning är banbrytande och lovande och att reaktionerna på utredningen som presenterats behöver fler perspektiv. Debattörerna argumenterar för att det finns många positiva aspekter med att harmonisera specialistsjuksköterskeutbildningen med övriga universitetsutbildningar på avancerad nivå och att det generellt finns stora möjligheter i förslaget. 
Läs hela debattartikeln i Dagens Medicin
Länk till Statens Offentliga Utredning 2018:77, Framtidens specialistsjuksköterska  - ny roll, nya möjligheter 

Doktorand Lina Bergman belönas för forskning om patienttransporter

För sin forskning om sjukhusinterna förflyttningar av svårt sjuka patienter tilldelas Lina Bergman Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018.

Med sin forskning vill Lina bidra med kunskap om hur transportprocessen av kritiskt sjuka patienter som vårdas inom intensivvården kan förbättras och göras säkrare. Resultaten bidrar med kunskap kring hur risker relaterade till teknik, organisation, miljö och teamarbete påverkar hur personalen hanterar riskfyllda situationer och patientens upplevelser av att transporteras. Forskningen kommer också bidra till nya instrument för att mäta risker. I sina studier involverar Lina både personal och patienter vilket garanterar god validitet.

"Alla intensivvårdssjuksköterskor vet att en patienttransport är bland det svåraste man gör"Lina är mycket stolt över utmärkelsen och som kommer att använda prissumman till sin fjärde studie. Härnäst kommer hon att utveckla och testa ett instrument för att mäta hur närmiljön, organisationen och teamet påverkar säkerheten under transporter. Detta för att det behövs objektiva mått för att i ett första steg identifiera risker i klinisk praktik, men också för att kunna mäta om potentiella säkerhetslösningar leder till en förbättring.
Lina Bergman är doktorand i vårdvetenskap vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa och medlem i forskargruppen Vård i samband med kritiska och akuta tillstånd/ACCT.

Läs om mer utmärkelsen på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida
Läs mer om Lina Bergman på institutionens hemsida
Läs mer om forskargruppen Vård i samband med akuta och kritiska tillstånd på institutionens hemsida
Läs mer om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård på Göteborg universitets hemsida

ALF-medel till studie om opioidfri anestesi och personcentrerade vårdvägar

För en studie kring opioidfri anestesi och post-operativ smärtlindring har Axel Wolf, docent vid institutionen och översjuksköterska spec. anestesi, beviljats ALF-projektmedel om sammanlagt 1.000.000 kr för perioden 2019-2020. Studien ska undersöka effekterna av opiodsparande, personcentrerade vårdvägar för patienter som genomgår kirurgi för övervikt. Studien har även anslag från centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet.
Läs mer om studien på sidan ALF-medel Västra Götaland
Läs mer om centrum för personcentrerad vård (GPCC) på deras hemsida
Läs mer om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård på vår hemsida

 

 

 

Podcast med våra forskare

Eric Carlström, professor i vårdvetenskap med inriktning mot ledarskap och vårdorganisation, är den senaste gästen i Akademlivs podcast. Samtalet handlar om personcentrerad vård och de krav som ställs på vårdens organisation för införandet av ett mer personcentrerat förhållningssätt.
Lyssna på podcasten med Eric Carlström

 

I det här avsnittet har vi pratat med Malin Hansson, doktorand och legitimerad barnmorska, som tagit reda på vilka faktorer som påverkar de relationer som inte håller.
Lyssna här! 

Barnmorskorna Anna Wessberg och Malin Edqvist om förlossning. Ett yrke för dig?

Sidansvarig: Karin Ahlberg|Sidan uppdaterades: 2017-11-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?