Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuellt

Andreas Fors, forskarassistent, vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård (GPCC), har erhållit anslag på 4,9 miljoner fördelat över tre år från Forte

Forte har tilldelat 4,9 miljoner till projektet ”Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården”. Huvudsökande är Andreas Fors, forskarassistent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård (GPCC) och FoU ledare på FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. Medsökande är professor Inger Ekman, universitetslektor Lilas Ali, postdoc Hanna Gyllensten och doktorand Elin Blanck vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, seniorprofessor Karl Swedberg vid institutionen för medicin, professor Jan Törnell vid institutionen för neurovetenskap, samt professor Ingibjörg Jonsdottir och med dr Kristina Glise vid institutet för stressmedicin. Projektet utvärderar personcentrerad vård inom ramen för e-Hälsa och förväntas bland annat ge ökad kunskap om vilka strategier som främjar självtillit, minskar sjukskrivning och risk för återinsjuknande hos människor med utmattningssyndrom.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför nya titlar för disputerad vårdpersonal

Som ett led i karriärmöjligheter för medarbetare kommer SU att införa nya titlar. Det gäller vårdpersonal med doktorsexamen och docentkompetens som kommer att få titlar i linje med systemet för läkare. I pressmeddelandet uttalar sig Ingela Lundgren, prefekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa:
 "Att alla professioner har samma struktur när det gäller akademiska titlar kommer med all säkerhet att utveckla vården och gör förhoppningsvis att fler som disputerat ser en möjlighet att arbeta kvar i vården och samtidigt ha en anknytning till akademin."Läs mer här >>
 

Docent Helle Wijk om åldrandeforskning på riksdagsseminariet "En tyst yrkesgrupp och en tyst folksjukdom"

Vårdpersonalen inom äldreomsorgen och undersjuksköterskornas arbete är en central del av vårt välfärdssamhälle – ändå pratar vi politiker sällan om deras arbetssituation. Därför bjuder S-kvinnornas förbundsordförande Carina Ohlson tillsammans med Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna, in till ett seminarium för att lyfta frågor som är relevanta för denna viktiga yrkeskår till den politiska agendan och bidra till en ökad kunskap på området. Tid som från början är en begränsad resurs och som nu genom den medicintekniska utvecklingen skulle kunna nyttjas bättre och frigöras till förmån för samvaro och om med de äldre. Men det saknas forskning på området och kunskap om bra arbetsrutiner - varför ser situationen ut så här, hur skulle den kunna se ut och vad kan vi politiker göra för att förbättra situationen? Seminariet äger rum onsdagen den 22 februari och förutom vår egen Helle Wijk deltar bland andra Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare för nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen och Anna Werkelin Ahlin, Utredare/statistiker, Kommunal.

Forskare från institutionen för vårdvetenskap och hälsa refereras i ansedd handbok inom vårdforskning.

Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice av Polit & Beck är en handbok i forskningsmetoder som används världen över inom vårdforskning. I tionde upplagan av boken, utgiven 2016, refereras till en av Sepideh Olaussons studier. Sepideh är lektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.
Studien som refereras till i boken är Nurses' lived experiences of intensive care unit bed spaces as a place of care: a phenomenological study - Olausson - 2014 - Nursing in Critical Care - Wiley Online Library

Debattartikel om betydelsen av satsningar på omvårdnadsforskning

I en debattartikel i Dagens Medicin den 19 januari pekar Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd på vikten av att satsa på omvårdnadsforskning för att minska hälsoklyftorna. I forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft beskrivs enligt debattartikeln psykisk ohälsa som ett av de största hälsoproblemen och behovet av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård poängteras. Artikelförfattarna saknar däremot en bredare och tydligare satsning på hälsoområdet för att förebygga alla typer av långvariga välfärdssjukdomar och en prioritering av forskning inom omvårdnad. De efterfrågar en involvering av omvårdnadskompetens för att säkerställa en tvärvetenskaplig bredd och samverkan i den planerade programkommittén för tillämpad välfärdsforskning. Tre av de undertecknande till debattartikeln är medarbetare på institutionen för vårdvetenskap och hälsa; professor i omvårdnad Inger Ekman, professor i omvårdnad Joakim Öhlén och gästprofessor Lars Wallin.

Läs hela debattartikeln i Dagens Medicin

 

 

 

Vår utbildning

Sjuksköterskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Masterprogram i reproduktiv och perinatal hälsa
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammet

 • Anestesi
 • Diabets
 • Distrikt
 • Intensiv
 • Operation
 • Barn och ungdom
 • Kirurgi
 • Medicin
 • Onkologi
 • Psykiatri
 • Vård av äldre


Fristående kurser

Podcast med våra forskare

I det här avsnittet har vi pratat med Malin Hansson, doktorand och legitimerad barnmorska, som tagit reda på vilka faktorer som påverkar de relationer som inte håller.
Lyssna här! 

Barnmorskorna Anna Wessberg och Malin Edqvist om förlossning. Ett yrke för dig?

Centrum för personcentrerad vård

Ett unikt forskningscentrum med syfte att ge patienter större inflytande i vården.

Centrum för kultur och hälsa

Vi startar och stödjer olika former av forskning, utbildning och utvärdering på temat kultur och hälsa.

Sidansvarig: Ingela Lundgren|Sidan uppdaterades: 2016-03-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?