Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuellt

Projektmedel till SWEPI studien

Studien har tilldelats regionala FoU-medel på 256 000 SEK för 2017 (totalt har 528 000 SEK erhållits) för att studera igångsättning av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med graviditetsvecka 42. Graviditeter som varar längre än 294 dagar (42 fullgångna GV) definierar överburenhet. Andelen överburna har angetts till mellan 5-10 % av alla graviditeter och kan innebära stor fara för barnet och modern. Syftet med studien är att studera om igångsättning av förlossning vid GV 41 jämfört med expektans och sedan induktion vid GV 42 medför mindre risk för barn och kvinna och hur det påverkar kvinnans upplevelser och vilka hälsoekonomiska konsekvenser det kan medför. Från institutionen för vårdvetenskap och hälsa deltar docent Helen Elden och och doktorand Anna Wessberg. 

900 000 kr från Barncancerfonden

Stefan Nilsson, docent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, har erhållit 900 000 kr fördelat under tre år, från Barncancerfonden för projektet Barns och vårdnadshavares upplevelser av att barnet med cancer lever med en gastrostomi. Medsökande vid institutionen är också lektor Margaretha Jenholt Nolbris och docent Helle Wijk. I det här projektet utvärderas måltidssituationen och projektet kommer att använda en mixad metod där vårdnadshavare och barn antingen själva eller med hjälp av sina vårdnadshavare dels intervjuas om sina upplevelser och dels skattar upplevelser och komplikationer på en webbenkät.

Debatt om bristen på sjuksköterskor

I Svenska Dagbladet den 21 december skriver Svensk sjuksköterskeförening om den akuta bristen på sjuksköterskor och det faktum att man i vården i allt större utsträckning ersätter  specialistutbildade sjuksköterskor med undersköterskor trots att vården blivit mer komplex och kunskapsintensiv. Två av de undertecknande till debattartikeln är medarbetare på institutionen för vårdvetenskap och hälsa; professor i omvårdnad Joakim Öhlén och docent Helle Wijk. Artikeln avslutas med ett konstaterande att "Det är uppenbart att många beslutsfattare värderar sjuksköterskans omvårdnadskompetens lågt. Det är tragiskt att den stora förloraren är patienter och närstående."

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet 161221 här >>

Attityder inom vården påverkar andelen kejsarsnitt i olika länder

Kejsarsnitten ökar i Europa, men det är stor skillnad på hur vanligt det är med kejsarsnitt i olika länder. Forskning tyder på att det inte är kvinnornas önskemål som är avgörande för ökningen, och en ny studie där barnmorskor och förlossningsläkare från Irland, Tyskland och Italien intervjuats bekräftar att attityder bland de professioner som gravida kvinnor möter spelar en viktig roll. EU-projektet OptiBIRTH avslutades nyligen vid ett möte i Bryssel. Projektet har koordinerats av professor Cecily Begley  (th på bilden) vid Trinity College Dublin, som är också gästprofessor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Ingela Lundgren, professor i reproduktiv och perinatal hälsa (tv på bilden) vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa har varit vetenskaplig ledare för den arbetsgrupp som utarbetat interventionen i projektet. Även Christina Nilsson, postdok vid samma institution, har medverkat i projektet.

Läs mer om projektet här >>
Läs artikeln "Clinicians’ views of factors of importance for improving the rate of VBAC (vaginal birth after caesarean section): a study from
countries with low VBAC rates"
i BMC Pregnancy and Childbirth (2016) 16:350

Det fria ordet - en viktig fråga för institutionen för vårdvetenskap och hälsa 

Offentliga samtal och fria (?) ord har varit ett tema för höstens personalutvecklings-dagar vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Tillsammans med en kunnig och erfaren panel dryftades nyligen hälso- och sjukvårdens och universitetets möte med medier och omgivande samhälle. Ann- Sofie Magnusson, universitetslektor vid institutionen som även är disputerad i journalistik, beskriver i sin krönika i Akademiliv hur en tystnadskultur inom vården har uppstått och hur vi kan motverka den.

Läs Ann-Sofies krönika

 

 

 

 

 

Vår utbildning

Sjuksköterskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Masterprogram i reproduktiv och perinatal hälsa
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammet

 • Anestesi
 • Diabets
 • Distrikt
 • Intensiv
 • Operation
 • Barn och ungdom
 • Kirurgi
 • Medicin
 • Onkologi
 • Psykiatri
 • Vård av äldre


Fristående kurser

Podcast med våra forskare

I det här avsnittet har vi pratat med Malin Hansson, doktorand och legitimerad barnmorska, som tagit reda på vilka faktorer som påverkar de relationer som inte håller.
Lyssna här! 

Barnmorskorna Anna Wessberg och Malin Edqvist om förlossning. Ett yrke för dig?

Centrum för personcentrerad vård

Ett unikt forskningscentrum med syfte att ge patienter större inflytande i vården.

Centrum för kultur och hälsa

Vi startar och stödjer olika former av forskning, utbildning och utvärdering på temat kultur och hälsa.

Sidansvarig: Ingela Lundgren|Sidan uppdaterades: 2016-03-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?