Till startsida
Webbkarta

Aktuellt

Fyra nya doktorandprojekt hösten 2016

Prefekten har beslutat att bevilja fyra nya institutionsbundna doktorandprojekt inför hösten 2016. Följande fyra projekt har beviljats medel:

 • An integrative study on the role of hospital-related factors for continuing care of adolescents with complex chronic conditions: The Adole7C-project. Projektledare: Ewa-Lena Bratt och Philip Moons.
 • Utveckling av säker vård i hemmet genom samskapande vårdmöten mellan sköra äldre och vårdpersonal i hemmet. Projektledare: Helle Wijk
 • Implementering av palliativ vård på sjukhus: Palliativa konsultteam. Projektledare: Joakim Öhlén.
 • Förlossningsupplevelse efter induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 versus graviditetsvecka 42. Ett doktorandprojekt inom SWEPIS: En registerbaserad randomiserad, kontrollerad multicenterstudie. Projektledare: Helen Elden.

Om du är intresserad av att bli doktorand hos oss kan du läsa mer om vår forskarutbildning och om hur du söker här. Läs mer >>

Offentliga samtal och fria ord (?)

I år firar tryckfriheten 250 år i Sverige. Det uppmärksammar vi vid institutionen i programpunkten Offentliga samtal och fria ord (?) under kickoffen i augusti och vidare vid en paneldebatt med externa gäster vid utvecklingsdagen den 11 november.

Ann-Sofie Magnusson, som håller i aktiviteterna, arbetar som lektor i vårdvetenskap med inriktning mot kommunikation vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Hon har yrkesbakgrund som såväl sjuksköterska som journalist, är filosofie doktor i journalistik och masskommunikation och disputerade 2010 vid JMG/GU med avhandlingen Bilden av psykiatriområdet. Nyhetsrapporteringen i Rapport 1980-2006. Hon har skrivit om hälso- och sjukvården på samhällsagendan i boken Om kommunikation – för personal i vårdande yrken (Liber) och debattartikeln Problem om vården blir tystare (Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt, http://www.svd.se/ett-problem-om-varden-blir-tystare).

Ann-Sofie Magnusson kommer att delta i ett samtal på Bokmässan den 23 september klockan 11 i Göteborgs universitets monter.

Ny studie om våldsamma mäns erfarenheter av förändring i samband med faderskap

Kristin Håland har i samarbete med Ingela Lundgren, Eva Lidén och Tine S. Eri publicerat en empirisk studie i International Journal on Health and Well-being som syftat till att nyansera kunskaperna om mäns våld i nära relationer i en faderskapskontext. I studien definieras våld som både fysisk och psykisk misshandel.

Studien utfördes som en kvalitativ undersökning av ett antal män som varit i behandling för att förändra ett våldsamt beteende. Med hjälp av intervjuer undersöktes vilka faktorer som var viktiga för dem när de försökte förändra våldsamma beteenden i samband med att de blivit fäder. Läs mer här >>
 

Ingen antagning till tre specialistsjuksköterskeutbildningar vid Göteborgs universitet i höst

Göteborgs universitet mister sitt examenstillstånd för specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot kirurgisk, onkologisk och psykiatrisk vård, sedan Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutat att utbildningarnas kvalitet har brister. Beslutet påverkar inte befintliga studenter, men innebär att höstens antagning stoppas. Arbetet med att åtgärda de brister som påpekats har redan inletts, med målet att universitetet ska få tillbaka examinationsrätten så snart som möjligt.
Läs hela nyheten här >>

Lena Oxelmark ny avdelningschef för kliniskt träningscentrum (KTC)

För att utveckla verksamheten och knyta den närmare lärare, program och programansvariga har institutionen utsett en avdelningschef för kliniskt träningscentrum (KTC) med tillhörighet sektionen för omvårdnad, avancerad nivå. Lena Oxelmark har en tjänst som universitetslektor vid institutionen förenat med befattning som sjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och har chefserfarenhet från sjukvården. För närvarande har hon ett uppdrag som ordförande i kommittén för interprofessionellt lärande vid Sahlgrenska akademin

Risken att falla ur – internationellt projekt om sårbarhet vid övergångar i vården

I juni meddelades att våra forskare Philip Moons och Ewa-Lena Bratt har tilldelats 2.1 miljoner kronor för projektet "Resolving the role of healthcare system factors for the care gaps in adolescents with complex chronic conditions: An international, multilevel study" tillsammans med en forskargrupp vid Cape Town University i Sydafrika.

Läs mer >>
 

 

 

 

 

 


 

 

Vår utbildning

Sjuksköterskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Masterprogram i reproduktiv och perinatal hälsa
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammet

 • Anestesi
 • Diabets
 • Distrikt
 • Intensiv
 • Operation
 • Barn och ungdom
 • Kirurgi
 • Medicin
 • Onkologi
 • Psykiatri
 • Vård av äldre


Fristående kurser

Podcast med våra forskare

I det här avsnittet har vi pratat med Malin Hansson, doktorand och legitimerad barnmorska, som tagit reda på vilka faktorer som påverkar de relationer som inte håller.
Lyssna här! 

Barnmorskorna Anna Wessberg och Malin Edqvist om förlossning. Ett yrke för dig?

Kalender

Fler händelser i kalendern

Sigma Theta Tau

Sigma Theta Tau International (STTI) Honor Society of Nursing, Tau Omega Chapter

Kliniskt träningscentrum (KTC)

Utveckla din kliniska skicklighet och träna praktiska färdigheter!

Centrum för personcentrerad vård

Ett unikt forskningscentrum med syfte att ge patienter större inflytande i vården.

Centrum för kultur och hälsa

Vi startar och stödjer olika former av forskning, utbildning och utvärdering på temat kultur och hälsa.

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?