Till startsida
Webbkarta

Nyheter

Barnmorskestudenter mottar Vivian Wahlbergs forskarstipendium

Barnmorskestudenterna My Barkensjö och Josefin Rosenlund fick mottaga Vivian Wahlbergs forskarstipendium på Nordisk Jordmorkongress 2016 i Göteborg. My och Josefins examensarbete beskrev papperslösa gravida kvinnors upplevelser av vård vid graviditet och förlossning. De kommer att forska vidare i ämnet och skriva ett examensarbete på masternivå. Handledare: Helen Elden, Med Dr, sektionschef, universitetslektor, barnmorska vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Sahlgrenska akademin


Vår student Pernilla Rönntoft mottar Queen Silvia Nursing Award

Vid en prisutdelningsceremoni vid Karolinska Institutet den 17 april tilldelades Pernilla Rönntoft från specialistsjuksköterskeprogrammet i vård av äldre 2015 års Queen Silvia Nursing Award.

 

 

 

 

Hedersomnämnandet till Göteborgs Universitet som ansvarar för Pernillas utbildning till specialistsjuksköterska mottogs av universitetslektorerna Hanna Falk och Monica Pettersson från institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
 


Helle Wijk utsedd till viceprefekt för samverkan från 1 maj

Helle är lektor och docent i omvårdnad. Hon blev leg. sjuksköterska 1982, fil. mag. i vårdpedagogik 1996 och medicine doktor inom geriatrik 2001. Helle har arbetat med undervisning sen 2004, de senaste åren med uppdrag som ansvarig för verksamhetsförlagd utbildning. Hon har en kombinationstjänst vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kvalitetsstrategiska avdelningen
och är styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening. Viceprefektens uppdrag är på 20 % och mandatperioden följer prefektens dvs till 30 juni 2018. 


Carina Sparud Lundin är ny proprefekt på institutionen från 1 maj

Carina är lektor med inriktning mot omvårdnad samt docent i vårdvetenskap. Hon blev leg. sjuksköterska 1985 och specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 1992. Carina har arbetat med undervisning sen 2001, disputerade 2008 och har innehaft uppdrag som sektionschef vid institutionen under 2010-2015.

Proprefektens mandatperiod och tillvägagångssättet vid utseende följer prefektens dvs till 30 juni 2018. Proprefekten utses av dekanus.


Bästa avhandling vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa 2015 utsedd

Ulrika Bengtsson - Self-management in hypertension care

Ulrika Bengtsson är distriktssköterska och fil.dr i vårdvetenskap. För närvarande arbetar hon med undervisning på grund- och specialistnivå vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Hon disputerade i november 2015 med sin avhandling "Self-management in hypertension care", vars forskning genomfördes i ett tvärvetenskapligt projekt inom GPCC (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet) och Let-studion (The University of Gothenburg Learning and Media Technology Studio). Huvudhandledare var professor Karin Kjellgren. Bihandledare var docent Charles Taft och professor Åsa Mäkitalo.

Priset "Bästa avhandling vid Sahlgrenska akademin" har delats ut sedan år 2009 och finansieras genom en donation från Dr Arnt Vestbys Forskningsstiftelse. Årligen delas totalt sju priser ut avseende avhandlingar försvarade under det gångna året - dels bästa avhandling vid varje institution (30 tkr vardera), dels bästa avhandling vid Sahlgrenska akademin (80 tkr). Priserna kommer att delas ut vid en särskild ceremoni den 17 maj 2016 kl. 14.30.


 

 

 


 

 

Centrum för personcentrerad vård

Ett unikt forskningscentrum med syfte att ge patienter större inflytande i vården.

Centrum för kultur och hälsa

Vi startar och stödjer olika former av forskning, utbildning och utvärdering på temat kultur och hälsa.

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?