Till startsida
Webbkarta

Aktuellt

Ledningsgruppens jour under sommaren:

v. 27 Helen Elden - helen.elden@gu.se
v. 28 Carina Sparud-Lundin - carina.s-lundin@fhs.gu.se
v. 29 Eva Lidén - eva.liden@gu.se
v. 30 Ingela Lundgren - ingela.lundgren@gu.se
v. 31 Annica Lagström - annica.lagstrom@gu.se
Vi önskar alla en avkopplande och skön sommar!
Ingela, Carina, Eva, Annica och Helen
 

Ingen antagning till tre specialistsjuksköterskeutbildningar vid Göteborgs universitet i höst

Göteborgs universitet mister sitt examenstillstånd för specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot kirurgisk, onkologisk och psykiatrisk vård, sedan Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutat att utbildningarnas kvalitet har brister. Beslutet påverkar inte befintliga studenter, men innebär att höstens antagning stoppas. Arbetet med att åtgärda de brister som påpekats har redan inletts, med målet att universitetet ska få tillbaka examinationsrätten så snart som möjligt.
Läs hela nyheten här >>

Lena Oxelmark ny avdelningschef för kliniskt träningscentrum (KTC)

För att utveckla verksamheten och knyta den närmare lärare, program och programansvariga har institutionen utsett en avdelningschef för kliniskt träningscentrum (KTC) med tillhörighet sektionen för omvårdnad, avancerad nivå. Lena Oxelmark har en tjänst som universitetslektor vid institutionen förenat med befattning som sjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och har chefserfarenhet från sjukvården. För närvarande har hon ett uppdrag som ordförande i kommittén för interprofessionellt lärande vid Sahlgrenska akademin

Risken att falla ur – internationellt projekt om sårbarhet vid övergångar i vården

I juni meddelades att våra forskare Philip Moons och Ewa-Lena Bratt har tilldelats 2.1 miljoner kronor för projektet "Resolving the role of healthcare system factors for the care gaps in adolescents with complex chronic conditions: An international, multilevel study" tillsammans med en forskargrupp vid Cape Town University i Sydafrika.

Läs mer >>
 

Jämlik vård ur ett människorättsligt perspektiv

Just nu pågår på ledningens initiativ ett sjukhusövergripande projekt om jämlik vård på Sahlgrenska. Två studenter, Thor Singh och Rickard Nyberg, på kursen ”Omvårdnadsforskning i praktiken” utsågs att inom ramen för detta projekt genomföra en undersökning om människorättsliga principer i förhållande till temat. Inom kursens ram har studenterna intervjuat 18 patienter på Sahlgrenskas tre sjukhus om deras erfarenheter och tankar kring jämlik vård ur ett människorättsligt perspektiv.

Det visade sig att samtliga av de patienter som ingick i studien ansåg att jämlik vård var viktigt. Några av dem hade personliga erfarenheter av ojämlik behandling i vården beroende på exempelvis kön, missbruk och tillgång till socialt stöd. De flesta av deltagarna i studien ansåg också att det är viktigt att kontinuerlig uppföljning görs av jämlikhet i vården. Att med ett kvalitativt angreppssätt undersöka patienternas perspektiv har varit mycket värdefullt för projektet och uppskattades mycket av sjukhusledningen och projektets styrgrupp. Studien är också ett bra exempel på hur lärosäte och sjukhus kan samarbeta för vårdens utveckling.

Barnmorskestudenter mottar Vivian Wahlbergs forskarstipendium

Barnmorskestudenterna My Barkensjö och Josefin Rosenlund fick mottaga Vivian Wahlbergs forskarstipendium på Nordisk Jordmorkongress 2016 i Göteborg. My och Josefins examensarbete beskrev papperslösa gravida kvinnors upplevelser av vård vid graviditet och förlossning. De kommer att forska vidare i ämnet och skriva ett examensarbete på masternivå. Handledare: Helen Elden, Med Dr, sektionschef, universitetslektor, barnmorska vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Sahlgrenska akademin

 

 

 

 


 

 

Vår utbildning

Sjuksköterskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Masterprogram i reproduktiv och perinatal hälsa
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammet

 • Anestesi
 • Diabets
 • Distrikt
 • Intensiv
 • Operation
 • Barn och ungdom
 • Kirurgi
 • Medicin
 • Onkologi
 • Psykiatri
 • Vård av äldre


Fristående kurser

Podcast med våra forskare

I det här avsnittet har vi pratat med Malin Hansson, doktorand och legitimerad barnmorska, som tagit reda på vilka faktorer som påverkar de relationer som inte håller.
Lyssna här! 

Barnmorskorna Anna Wessberg och Malin Edqvist om förlossning. Ett yrke för dig?

Studentexpeditionens öppettider i sommar

Vi kommer att ha öppet som vanligt måndagar kl. 11.00-12.00, tisdagar samt torsdagar kl. 11.30-12.30 fram till den 9 juni och öppnar åter den 22 augusti. Under sommaren kommer Studentexpeditionen ha öppet vid två tillfällen: på tisdagen den 14 juni (v.24) samt tisdagen den 16 augusti (v.33) kl. 11.30-12.30.
 

Sigma Theta Tau

Sigma Theta Tau International (STTI) Honor Society of Nursing, Tau Omega Chapter

Kliniskt träningscentrum (KTC)

Utveckla din kliniska skicklighet och träna praktiska färdigheter!

Centrum för personcentrerad vård

Ett unikt forskningscentrum med syfte att ge patienter större inflytande i vården.

Centrum för kultur och hälsa

Vi startar och stödjer olika former av forskning, utbildning och utvärdering på temat kultur och hälsa.

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?